XenDesktop + VMware Infrastructure: The hosting infrastructure could not be reached at the specified address

XenDesktop kan omgaan met verschillende “hosting infrastructures”, uiteraard XenServer maar ook VMware Infrastructure. Tijdens de XenDesktop Setup Wizard moet het adres van de VMware Virtual Center  omgeving opgegeven worden (https://vmwarevcsadres/sdk). Standaard bevat het certificaat vanuit Virtual Center de naam “vmware” in plaats van de daadwerkelijke servernaam zelf, hierdoor word het certificaat niet vertrouwd. Dit is op de volgende manier te omzeilen:

De hostfile van de XenDesktop DDC(‘s) en Provisioning Server(s) aanpassen met een verwijzing van het VMware Virtual Center IP-adres naar de naam “vmware”. Vervolgens moet op de machines het certificaat handmatig geimporteerd worden. Het certificaat is op de Virtual Center server op de volgende locatie te vinden:

C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataVMwareVMware VirtualCenterSSLrui.crt

Het aanpassen van host files is niet bepaald de netste oplossing, daarom is het beter om simpelweg HTTP te gebruiken in plaats van HTTPS. Je hebt dan ook geen certificaat meer nodig. Standaard staat HTTP toegang uit. Om dit wel toe te staan moet de volgende file op de Virtual Center server aangepast worden:

C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataVMwareVMware VirtualCenterproxy.xml

Zoek de volgende regel op:

<e id=”4″>
<_type>vim.ProxyService.LocalServiceSpec</_type>
<accessMode>HttpsOnly</accessMode>
<port>8085</port>
<serverNamespace>/sdk</serverNamespace>
</e>

En wijzig de waarde “HttpsOnly” naar “HttpAndHttps”. Herstart vervolgens de Virtual Center Server Service om de wijziging te activeren. Nu kan in de XenDesktop Setup Wizard gewoon het http://vmwarevcsadres/sdk adres gebruikt worden.

<e id=”4″>
<_type>vim.ProxyService.LocalServiceSpec</_type>
<accessMode>httpAndHttps</accessMode>
<port>8085</port>
<serverNamespace>/sdk</serverNamespace>
</e>    <e id=”4″>
<_type>vim.ProxyService.LocalServiceSpec</_type>
<accessMode>httpAndHttps</accessMode>
<port>8085</port>
<serverNamespace>/sdk</serverNamespace>
</e>
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.