Samenvatting voor het Citrix Provisioning Server 5 examen

Een paar weken geleden heb ik een samenvatting geschreven van de Citrix Provisioning Server 5 administrators guide voor het 1Y06-A06 examen. Wellicht hebben anderen hier ook wat aan. Hij is hier in PDF formaat te downloaden. Uiteraard geeft de samenvatting geen garantie op succes, daarvoor is toch echt wel hands-on ervaring nodig!

Advertisement

Citrix PS 4.0 Rollup 6: The XML document sent by the Citrix MetaFrame servers could not be processed

Wanneer na het uitrollen van rollup pack 6 op een Citrix Presentation Server 4.0 farm blijkt dat de gebruikers niet meer kunnen connecten en de volgende foutmeldingen krijgen:

Web Interface:

ERROR: The Citrix MetaFrame Servers cannot process your request at this time. The XML document sent by the Citrix MetaFrame servers could not be processed.

Program Neighborhood:

The ICA browser did not return any server names. You can enter server addresses in the Address list for the application set if there are no Citrix XenApp computers in your local subnet.

ERROR: An error has occurred while trying to enumerate your applications.

Aan de serverzijde is de volgende melding in de event log te vinden;

Event Type: Error
Event Source: Web Interface at m:inetpubwwwrootCitrixMetaFrame
Event Category: None
Event ID: 0
Date:  3/4/2009
Time:  8:06:22 PM
User:  N/A
Computer: COMPUTERNAME

Description:
The XML document sent by the MetaFrame servers could not be processed.  This message was reported from the XML Service at address “http://COMPUTERNAME:80. This XML Service could not be contacted and will be temporarily removed from the list of active services. [Log ID: b6380308]

For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Dan zijn er waarschijnlijk published applications met een naam langer dan 38 tekens in de applicatielijst van de gebruiker. Het blijkt namelijk dat er een probleem zit in update rollup pack 6 waardoor er bij lange namen corruptie optreedt in de gegenereerde XML file. Een oplossing is natuurlijk het renamen van de betreffende applicaties, maar Citrix heeft ook een (private) hotfix uitegebracht met de naam PSE400R06W2K3014 welke hier te vinden is.

Citrix geeft zelf de volgende omschrijving:

Web Interface logons are not available for published applications with names that exceed 38 characters. XML errors and connections failures might be observed when attempting to establish a connection through the Web Interface or Program Neighborhood Agent. Hotfix PSE400R06W2K3014, available as Knowledge Center article CTX120046, adds support for published application names up to 256 characters in length. Apply the hotfix after installing this hotfix rollup pack.

SSONSVR.EXE start niet: Geen Citrix pass-through authenticatie

Tijdens de installatie van de ICA client kan je opgeven of je wilt toestaan dat je lokale credentials gebruikt mogen worden zodat met een single sign-on een ICA sessie gestart kan worden. Het proces SSONSVR.exe zorgt ervoor dat pass-through van je credentials mogelijk is. Maar wat als dit proces maar niet wil starten?

Een fransman heeft hiervoor een VBS-script geschreven dat er voor zorgt dat SSONSVR.exe weer start. Het registreerd onder andere opnieuw de service en zorgt voor een correcte network provider order.

Hibernate uitschakelen in Windows 7 & Vista

De hibernate file kan behoorlijk wat ruimte in nemen en als je deze functie toch niet gebruikt kan je hem beter uitschakelen. Wanneer je in het configuratiescherm hier alle opties voor uitschakeld blijft de hibernate file toch bestaan. Deze is weg te krijgen door het volgende commando als administrator uit te voeren:

powercfg -h off

Inschakelen kan natuurlijk ook weer:

powercfg -h on

Unattended Citrix Desktop Receiver installatie: geen USB support?

Om de nieuwe Citrix Desktop Receiver makkelijk uit te rollen kan gebruik gemaakt worden van een unattended installatie:

msiexec -a DesktopReceiverFull.msi

Nu kan je een nieuwe MSI genereren waar alle instellingen zoals serveradres, passthrough, client naam en USB ondersteuning in zijn opgenomen. Toch blijkt het inschakelen van USB ondersteuning op deze manier niet te werken. Hiervoor moet de onderstaande parameter meegegeven worden aan het gegenereerde MSI bestand:

INSTALL_USB_SUPPORT=TRUE 

Wanneer je een full screen / appliance mode sessie start dan moet ook nog de volgende register sleutel ingesteld worden:

HKLMSoftwareCitrixICA ClientEngineConfigurationAdvancedModulesWFClient

Naam: DesktopApplianceMode

Type: REG_SZ

Data: TRUE

Hiernaast moet de Default.ica op Citrix Web Interface aangepast worden. Deze is op de volgende locatie te vinden:

C:InetpubwwwrootCitrixPNAgentconfdefault.ica

Voeg aan de [Application] sectie de volgende regel toe:

ConnectionBar=0

Zie ook dit knowledge base artikel van Citrix.

Provisioning Server: Opstarten vanaf vDisk mislukt

Om te zorgen dat machines van een vDisk heeft het de aanbeveling om identieke hardware te gebruiken, in het bijzonder dezelfde netwerkkaart. Anders is de kans groot dat het OS niet zal laden. Maar welke oorzaken zijn er als men ook niet op de “Master” machine van de vDisk kan booten? Hier zijn er in ieder geval twee:

  1. De machine bevat een dual quad core CPU. Voor Provisioning Server 5.0 SP2 is hotfix TR-8400 uitgekomen om dit op te lossen. Maar het blijkt dat in Provisioning Server 5.1 dit probleem weer is teruggekomen. Totdat er een nieuwe hotfix beschikbaar komt kan dit probleem omzeilt worden door de helft van de cores uit te schakelen in de BIOS.
  2. Er zijn ongebruikte netwerkkaarten binnen Windows uitgeschakeld. Wat doe je normaal gesproken met netwerkkaarten die niet gebruikt worden? Juist: uitschakelen in Windows. Toch kan Provisioning Server hier niet mee omgaan, dus is het noodzakelijk om de niet gebruikte netwerkkaarten ingeschakeld te laten.

XenConvert: Skipping file %file% because it is in use and not shared.

Met de release van Provisioning Server 5.1 wordt er niet langer gebruik gemaakt van de Image Builder Tool. Deze is vervangen door XenConvert 2.0, welke tevens ondersteuning biedt voor meerdere partities.

Na het bouwen van een XP vDisk met XenConvert blijkt de image corrupt te zijn, er kan niet van geboot worden. Met de oude Image Builder Tool kon deze disk wel goed gebuild worden. De XenConvert log (XenConvert.txt in de installatiedirectory) laat het volgende zien voor veel systeembestanden:

Skipping file \?Volume{cc1ed26f-60c2-11de-93b9-806d6172696f}WINNTDebugNetlogon.log because it is in use and not shared.
Skipping file \?Volume{cc1ed26f-60c2-11de-93b9-806d6172696f}WINNTDebugPASSWD.LOG because it is in use and not shared.
Skipping file \?Volume{cc1ed26f-60c2-11de-93b9-806d6172696f}WINNTSchedLgU.Txt because it is in use and not shared.
Skipping file \?Volume{cc1ed26f-60c2-11de-93b9-806d6172696f}WINNTsystem32CatRoot2edb.log because it is in use and not shared.

Het bijkt dat XenConvert niet om kan gaan met iets anders (WINNT) dan de default (Windows) systeem directory. Citrix is nu bezig met het maken van een hotfix / nieuwe release om dit probleem op te lossen.

Geslaagd voor het Citrix XenDesktop 3.0 examen!

Het examen (1Y0-A14) bestond uit 60 meerkeuze vragen, waarvan er ook een 5 tal drag-and-drop waren. Om te slagen moet je minimaal 63% goed hebben (ik had zelf 83% goed). Zeker als je al een tijdje met XenDesktop in de praktijk werkt is het examen goed te doen. Het is wel aan te raden om eerst het Provisioning Server examen te doen aangezien dit een belangrijk component vormt van XenDesktop. Hiernaast kwamen er ook nog vragen over XenApp voor Application Delivery en XenServer als Hosting Infrastructure. In de Exam Prep Guide staan 10 oefenvragen en een opsomming van belangrijke documenten om door te nemen, zoals alle administrator guides van de verschillende producten.

Citrix Monitoring Script Event 2

Wanneer je op een Citrix Server iedere 5 minuten de onderstaande melding in de eventlog krijgt:

Citrix Monitoring Script Event 2 Citrix MetaFrame Compute Event Rate: WMI error connecting to Citrix WMI provider: Received error: 0x8004100e: Invalid namespace [WBEM_E_INVALID_NAMESPACE]

Dan is dit op te lossen door het volgende commando uit te voeren:

C:Program FilesCitrixSystem32CitrixWMI for /f %s in (‘dir /b *.mof *.mfl’)do mofcomp %s

Terminal Server & XenApp tuning tips

Ik kwam het  volgende artikel tegen op CitrixTools.net: Terminal Server & XenApp tuning tips het is een compilatie van voornamelijk register settings om je TS/XenApp server te optimaliseren. Om de instellingen makkelijk door te voeren heb ik de tabellen omgezet in een batch file die makkelijk uit te voeren is: XenApp_Tuning.txt (even renamen naar .bat en gaan). Ik heb de volgende sectie opgenomen in de batch file:

  • Operating System Tuning for XenApp / Terminal Services
  • Additional Windows Explorer Tuning
  • XenApp Tuning
  • Default User Profile Tuning